Compliance.

Naruszenie zasad i przepisów może spowodować nie tylko straty finansowe, ale także narazić na szwank reputację VERBIO w oczach opinii publicznej i wobec organów państwowych. Twój raport pomoże nam odkryć i zaradzić naruszeniom i nadużyciom. 

Zewnętrzne osoby trzecie, jak również pracownicy mogą zgłaszać nam podejrzenia naruszenia przepisów. Możesz wybrać, czy chcesz, aby Twoje zgłoszenie było anonimowe czy zawierało Twoje nazwisko. W obu przypadkach Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone z równą uwagą. Nie będzie możliwe prześledzenie drogi powrotnej do raportu, pod warunkiem, że nie podasz żadnych danych, które pozwoliłyby na wyciągnięcie wniosków na temat Twojej osoby. Poniższy formularz sprawozdawczy poprowadzi Cię przez ten proces.

Po pierwszym zgłoszeniu zostanie założona chroniona skrzynka pocztowa dla Ciebie i Twoich obaw, za pośrednictwem której będziemy prowadzić z Tobą anonimowy dialog. Bardzo nam pomożesz, jeśli aktywujesz tę skrzynkę. Dane dostępowe do dalszej korespondencji prosimy zachować nie tylko dla siebie, ale również w tajemnicy przed osobami trzecimi!

Bardzo dziękujemy za wsparcie!

Uwaga: System ten nie może być nadużywany do celowego dostarczania fałszywych lub zniesławiających informacji.
Jak chroni Cię nasz system informowania o nieprawidłowościach
  • System jest jak szafka, dostępna z dwóch stron.
  • Twoje dane i pliki są przesyłane w postaci zaszyfrowanej.
  • Nie zbieramy i nie otrzymujemy żadnych danych umożliwiających Twoją identyfikację.
  • Śledzenie techniczne do Ciebie nie jest możliwe.